ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ คัดเลือกเพื่อเลื่อนสายงานผู้บริหาร

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือกสำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

ไฟล์แนบ : 2016_08_10_16_56_19.ค   หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป