ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ฯ สายบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานผู้บริหารของเทศบาล

ไฟล์แนบ : 2016_08_10_16_53_55.ค   หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป