รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลสายบริหารในระดับที่สูงขึ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลภูเวียง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ : 2016_07_05_12_58_46.ค   หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป