ประกาศกำหนดวันคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกสำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลภูเวียง

ไฟล์แนบ : 2015_11_11_09_05_39.pdf   หมวดหมู่ : ข่าวทั่วไป