ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้งบประมาณของ อปท.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557

ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้งบประมาณของ อปท.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557

ไฟล์แนบ : 2020_06_15_16_51_17.-1   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์