ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อโควิด-19 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบ : 2020_05_22_15_07_07.ค   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์