ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ประกาลผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ ประจำไตรมาสที่ 2

ไฟล์แนบ : 2020_04_07_13_45_29.pdf   หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง