ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายพิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนาด้านทิศใต้จากถนนรอบเมืองถึงถนนนาก้านเหลือง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายพิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนาด้านทิศใต้จากถนนรอบเมือง (ชลประทานประชาสรรค์) ถึงถนนนาก้านเหลือง

ไฟล์แนบ : 2019_08_19_17_01_20.pdf   หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง