• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประกาศขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอ 2016-05-13 15:57:29 Print

ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และโครงการก่อสร้างโรงรับจำ บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาภูเวียง (เดิม) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหว้ัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ : 2016_05_13_15_57_29.pdf   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์