• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้งบประมาณของ อปท.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 2020-06-15 16:51:17 Print

ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้งบประมาณของ อปท.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557

ไฟล์แนบ : 2020_06_15_16_51_17.-1   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์