• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


คู่มือการปฏบัติงานการจำหน่ายพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2020-06-15 16:46:31 Print

คู่มือการปฏบัติงานการจำหน่ายพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ : 2020_06_15_16_46_31.ร   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์