• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 2020-06-09 16:37:05 Print

- แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลภูเวียง) (IIT) ภายในปีงบประมาณ 2563 สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลได้ทาง คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/gvxul5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ไฟล์แนบ : 2020_06_04_11_11_18.jpg   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์