• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2020-06-09 16:36:33 Print

- แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) บุคคลที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลภูเวียง ภายในปีงบประมาณ 2563 สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลได้ทาง คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/gvxul5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ไฟล์แนบ : 2020_06_04_10_36_20.jpg   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์