• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ประกาลผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ ประจำไตรมาสที่ 2 2020-04-07 13:49:02 Print

ไฟล์แนบ : 2020_04_07_13_45_29.pdf   หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง