• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ 2018-02-02 09:28:53 Print

 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... สามารถดู/ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ect.go.th/khonkaen/ewt_dl_link.php?nid=119&filename=index

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์