• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร 2017-03-01 14:56:45 Print

                       ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนรอบเมือง (ชลธารประชาสรรค์) ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ราคากลาง 680,000.-บาท

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาลจากแยกทางเข้าที่ว่าการอำเภอภูเวียงไปเชื่อมกับถนนรอบเมือง (ด้านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง) ราคารกลาง 538,000.-บาท

                       รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ : 2017_03_01_14_56_45.pdf   หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง