• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2019-08-01

โครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สวนหย่อมรั้วด้านหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง จัดโดยเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น