• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-08-01

26 กรกฎาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูเวียง สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

เพื่อสรุปผลแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง

และเพื่อร่วมวางแผนการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนตามแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง