• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมงาน ”มหกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง ด้วยแพทย์วิถีธรรม” ณ ตึกศรีสุรพล โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 2019-08-01

26 กรกฎาคม 2562 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงาน ”มหกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง ด้วยแพทย์วิถีธรรม” ณ ตึกศรีสุรพล โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โดยในงานมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการแพทย์วิถีธรรมยา 9 เม็ด การสาธิตหลักการยา 3 เม็ด โดยผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม ระยะที่ 1 มาแล้ว และการประเมินผลการตรวจสุขภาพหลังการอบรม