• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดการขยะที่ต้นทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 2019-08-01

25 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยดำเนินการกิจกรรมจัดตั้งคณะทำงานกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง การรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อช่วยเหลือสังคม และการสาธารณะประโยชน์ จากชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2

♻️จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

☎️บริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้าน: กองสาธารณสุขฯ 043-291208 ต่อ 103