• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดและพัฒนาชุมชน 4 2019-08-01

24 ก.ค. 62 กิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาชุมชน 4 ยิ่งเจริญ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 4