• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประ 2016-01-09

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น