• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการในพระราชดำริ ฯ ด้านการสุขาภิบาลในชุมชน 2019-07-12

เทศบาลตำบลภูเวียง ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ ฯ ในด้านสุขาภิบาลในชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาล