• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2016-01-01

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 วันที่ 1 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น