• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการพัฒนาวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ตามแนวทางวัด,ประชา,รัฐ,สร้าง,สุข 2019-02-18

เทศบาลตำบลภูเวียงร่วมกับ อสม.และประชาชนในพื้นที่ทำความสะอาด

วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ตามแนวทางวัด,ประชา,รัฐ,สร้าง,สุข ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม