• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการ Bike for Dad ทต.ภูเวียง 2015-12-05

การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike for Dad” วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง และ เวทีชั่วคราวบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น