• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการฉีดน้ำลดฝุ่นละออง PM 2.5 2019-02-07

เทศบาลตำบลภูเวียงร่วมกับอำเภอภูเวียง

ฉีดน้ำลดฝุ่นละออง PM 2.5 ถนนรอบที่ว่าการอำเภอภูเวียง

และบริเวณหน้าตลาดถนนภูเวียง-กุดฉิม