• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม 2018-11-14

    ด้วย มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหวิทยาลัยมหามกฎราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินโครงการวัดสร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วน โดยเทศบาลตำบลภูเวียงจับคู่ วัดมิ่งเมือง เข้าร่วมทำความสะอาดและพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.