• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการเข้าวัด ฯ (3) วัดศรีภูเวียง 2018-10-19

โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมะ รักษาศีล เจริญภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่3) ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น