• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการเข้าวัด ฯ (2) วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม 2018-09-14

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมะ รักษาศีล เจริญภาวนา ในช่วงพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่2) ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น