• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการเข้าวัด ฯ (1) วัดโพธิ์ชัย 2018-08-17

โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมะ รักษาศีล เจริญภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ครั้งที่ 1 ) ณ วัดโพธิ์ชัย  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น