• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์เชื่อมสามัคคี 2018-05-24

โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์เชื่อมสามัคคี เทศบาลตำบลภูเวียง เป็นกีฬาประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยท่านนายกฉิน  วรปัญญาสถิต  นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง