• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการเข้าวัด ฯ-3 วัดโพธิ์ชัย 2015-10-17

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น