• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันที่3 พฤศจิกายน 2560 ณ เวทีชั่วคราวบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียงและสระน้ำฝายหลวง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2017-11-13