• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


พิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอภูเวียง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2560 2017-04-10

เทศบาลตำบลภูเวียง นำโดยท่าน นายกฉิน  วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง พร้อมท่านรองนายก อรรณพ สิมมาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ,ท่านประสิทธิ์  เคนวัน ประธานสภาเทศบาล ,ท่านรองประดิษฐ  หลาบคำ รองประธานสภาเทศบาล ,คณะสมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ "ภูเวียงม่วนชื่นโฮแซว... ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ บ้านพักท่านนายอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น