• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี 2560 2017-03-12

ประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี 2560 วันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ บริเวณหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น