• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 2017-01-01

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น