• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 2017-01-10

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น