• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ 2017-03-08

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ณ เทศบาลตำบลภูเวียง