• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ 2017-03-08

โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี ณ บริเวณพื้นที่ไหล่ทางถนนรอบเมืองด้านหลังโรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น