• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล 2017-02-23

โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล วันที่ 23 ก.พ.60 ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาก้านเหลือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น