• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 2017-01-30

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น