• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 2016-12-07

โครงการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ของเทศบาลตำบลภูเวียง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณฝายซำประดู่ และพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น