• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห 2016-06-06

การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และโรงรับจำนำ บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาภูเวียง (เดิม) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น