• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหาร ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 2020-05-15

เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับร้านจำหน่ายอาหารในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19