• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


สถานนีตำรวจภูเวียง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูเวียง โรงพยาบาลภูเวียง เทศบาลตำบลภูเวียง นำโดยนายฉิน ตรวจ ติดตาม แนะนำ สถานประกอบการในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 2020-05-15

เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกันสถานีตำรวจภูเวียง  สาธารณสุขอำเภอภูเวียง โรงพยาบาลภูเวียง นำโดยนายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ร่วมกันออกตรวจ ติดตามแนะนำ สถานประกอบการในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19