• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง 2019-09-20

19 กันยายน 2562 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียงมอบเงินกองทุนขยะบุญเทศบาลตำบลภูเวียง จากการจำหน่ายขยะบุญของชาวเทศบาลตำบลภูเวียง ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น