• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลภูเวียง ครั้งที่ 4/2562 2019-09-17

17 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลภูเวียง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น