• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัญจรนอกภาค) ประจำปี 2562 2019-09-16

สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายอรรณพ สิมมาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

พร้อมด้วยรองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเวียง ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัญจรนอกภาค) ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี