• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการ Clean Food Good Taste 2019-09-16

9 กันยายน 2562 จัดส่งมอบป้าย Standy: Clean Food Good Taste ให้กับร้านเวียงทอง และร้านครัวนิกร อาหารตามสั่ง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น